Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Voice Net S.A.

8 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Voice Net S.A. z siedzibą w Rzeszowie do nieruchomości położonych w Rzeszowie wchodzących w skład zasobu Spółdzielni ZODIAK z siedzibą w Rzeszowie w tym do posadowionych na tych nieruchomościach budynków w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

 

Konsultacje potrwają 30 dni.

 

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

1)      wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej,

2)      wykonania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach,

3)       utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonych do budynków światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych oraz światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych budynków, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

 

Projekt decyzji zakłada również odmowę w zakresie możliwości doprowadzenia światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych oraz wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych w pozostałych budynkach.

 

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

 

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.70.2018”. 

 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr // uke.gov.pl">. Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 08.03.2021 15:00