Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.147.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. do nieruchomości we Wrocławiu obejmujących działki ewidencyjne o nr 61/2 i 61/3 z obrębu 0035 Maślice, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 15 lutego 2019 r. –  18 marca 2019 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1.      Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 1 marca 2019 r.,
2.      Omega Osada Kolorowa sp. z o.o. sp. k. pismem z dnia 15 marca 2019 r.
Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i znajdą odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Osoba modyfikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 25.03.2019 11:30
Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2019 14:41