Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.23.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o. o., do nieruchomości i budynków położonych w Warszawie obejmujących działki ewidencyjne 182/10, 182/11, 182/13, 182/14 ujętych w obrębie 6-12-14.

W dniach 23 maja 2018 r. – 22 czerwca 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez UPC Polska sp. z o. o., pismem z dnia 21 czerwca 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 04.07.2018 12:20