Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.98.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. do nieruchomości i budynku we Wrocławiu przy ul. Jana Pawła II 13a, 13b i 18 oraz ul. Wszystkich Świętych 13-23, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 21 listopada 2019 r. –  23 grudnia 2019 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1.      Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 5 grudnia 2019 r.,
2.      UPC Polska sp. z o.o. pismem z dnia 18 grudnia 2019 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 08.01.2020 14:00