Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
16.10.2018 14:30 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Telefonia Dialog sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji