Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.110.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 58, 58a, 58b, 58c, 58d, w tym do posadowionych na nieruchomości budynków w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 18 marca -  18 kwietnia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko konsultacyjne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 kwietnia 2022 r.

 

Stanowisko zostało włączone do akt postępowania i jest przedmiotem analizy Prezesa UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak-Wesołowska
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 13.05.2022 13:45