Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  

18 marca 2022 br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A.  do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 58, 58A, 58B, 58C, 58D, w tym do posadowionych na nieruchomości budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji T-Mobile Polska S.A. jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  2. wykonanie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach przy ul. Drewnowska 58C i 58D,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłączy telekomunikacyjnych i instalacji telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynkach,
  4. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynków, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-3.

 

Decyzja zakłada również odmowę ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. w zakresie możliwości wykonania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach przy ul. Drewnowskiej 58, 58A i 58B.

 

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

 

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.110.2021”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak-Wesołowska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 18.03.2022 12:20