Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.153.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Burakowskiej 14 w tym do posadowionego i wnoszonego na nieruchomości budynków.

W dniach 18 sierpnia 2021 r. – 17 września 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

  1. T-Mobile Polska S.A. pismem z dnia 17 września 2021 r.
  2. Polcom Investment XVIII sp. z o.o. pismem z dnia 17 września 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 11.10.2021 09:45