Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

18 sierpnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Burakowskiej 14, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku oraz wznoszonego na nieruchomości budynku w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji T-Mobile Polska S.A. jest uprawniona do:

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku będącego w budowie,
  2. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych budynków,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy oraz instalacji telekomunikacyjnej budynku w budowie.

 

Decyzja zakłada również odmowę ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. w zakresie możliwości wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku, który został już ukończony.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.153.2020”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 18.08.2021 14:40