Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie dotyczącej dostępu T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Turyńskiej 100 w tym do posadowionych na tej nieruchomości budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 14 stycznia 2022 r. – 14 lutego 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko konsultacyjne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 3 lutego 2022 r., oraz stanowisko konsultacyjne FCA Poland S.A z siedzibą w Bielsku Białej, pismem z dnia 8 lutego 2022 r.

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 21.02.2022 12:10