Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników  postępowania konsultacyjnego  dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.47.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Koszykowej 61, 61A, 61B, 63, 65, w tym do posadowionych na nieruchomości budynków.

W dniach 9 września 2021 r. – 11 października 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

  1. Operatora, pismem z dnia 8 października 2021 r.,
  2. Udostępniającego, pismem z dnia 8 października 2021 r.,
  3. Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych, pismem z dnia 11 października 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 15.10.2021 12:15