Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WWM.6171.166.2019, w sprawie określenia warunków dostępu T-Mobile Polska S.A. („TMPL”) do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, będącej własnością HESA sp. z o.o. sp. k. („HESA”).

W dniach 27 lipca 2021 r. – 26 sierpnia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko TMPL, pismem z dnia 26 sierpnia 2021 r., oraz stanowisko HESA, również pismem z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Leszek Bujnicki
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 02.09.2021 14:35