Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.143.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 242/250, w tym do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 

W dniach 23 czerwca 2021 r. – 23 lipca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w tej sprawie. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 19 lipca 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 13.08.2021 08:35