Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.56.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości i budynku położonego w Warszawie przy ul. Słomińskiego 4.

W dniach 2 czerwca 2021 r. – 2 lipca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko w sprawie.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 19.07.2021 10:30