Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

2 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości i budynku położonego w Warszawie przy ul. Słomińskiego 4, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji T-Mobile Polska S.A. jest uprawniona do:
1.    wykonania przyłącza telekomunikacyjnego budynku,
2.     utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza.

Projekt decyzji zakłada również odmowę w zakresie wykonania w technologii światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w tym budynku.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.56.2020”.
W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 02.06.2021 15:40