Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Systemia.pl sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.18.2020, w sprawie ustalenia warunków dostępu Systemia.pl sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Poznaniu, w celu zapewnienia telekomunikacji we wznoszonych na niej budynkach.

W dniach 16 czerwca 2020 r. – 20 lipca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Systemia.pl sp. z o.o., pismem z dnia 25 czerwca 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.
Link do postępowania konsultacyjnego: http://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/konsultacje-projektu-decyzji-prezesa-uke-dla-systemia-pl-sp-z-o-o-,1214.html

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 24.07.2020 09:50
Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2020 09:11