Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla SKYWARE sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.133.2021, o ustalenie warunków dostępu dla SKYWARE sp. z o.o. do nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Kwiatkowskiego, w tym do posadowionych lub wznoszonych na nieruchomościach budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 22 grudnia 2021 r. – 21 stycznia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 5 stycznia 2022 r.
2. NG Kwiatkowskiego sp. z o.o., pismem z dnia 20 stycznia 2022 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 01.02.2022 11:40