Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Skyware sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w przedmiocie ustalenia warunków dostępu dla Skyware sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Rzeszowie, w tym do posadowionych lub wznoszonych na nieruchomości budynków (dalej „Budynki”) wchodzących w skład przedsięwzięcia deweloperskiego, w celu zapewnienia telekomunikacji w Budynkach.

W dniach 23 lipca 2021 r. – 22 sierpnia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez Skyware sp. z o.o., pismem z dnia 4 sierpnia 2021 r., Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 16 sierpnia 2021 r. oraz przez APK Development S.A., pismem z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Walczak
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 30.08.2021 12:25