Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Skyware Sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.121.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu do nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Teofila Niecia 15, 16, 17, w tym do budynków posadowionych na tych nieruchomościach, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 31 lipca 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 sierpnia 2020 r. i stanowisko Skyware Sp. z o. o. z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 04.09.2020 11:55