Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.88.2018, dotyczącej zmiany warunków umowy o dostęp do budynków, w celu dostarczania sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług telekomunikacyjnych, zawartej w dniu 25 września 2017 r. pomiędzy Puławską Spółdzielnią Mieszkaniową a Orange Polska S.A..

W dniach 8 sierpnia 2018 r. – 7 września 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko w sprawie.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 20.09.2018 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2018 13:05