Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Proflink sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WPS.6080.3.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Szczepana Grycki, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sigma-Solution Szczepan Grycko z siedzibą w Katowicach do infrastruktury oraz sieci telekomunikacyjnej Proflink sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

W dniach 6 grudnia 2018 r. – 7 stycznia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez: Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 13 grudnia 2018 r. oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), pismem z dnia 4 stycznia 2019 r.

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania. 

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 21.01.2019 13:30
Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2019 09:06