Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
24.03.2021 12:52 Przemysław Poznański modyfikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaska Sieć Internetowa sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
24.03.2021 12:00 Przemysław Poznański publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaska Sieć Internetowa sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji