Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
17.03.2021 14:03 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaska Sieć Internetowa sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
17.03.2021 14:00 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaska Sieć Internetowa sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji