Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.169.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A., do nieruchomości i budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.

W dniach 3 lipca 2019 r. – 2 sierpnia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez

  1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 19 lipca 2019 r.
  2. Spółdzielnię Mieszkaniową w Stargardzie, pismem z dnia 24 lipca 2019 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 28.08.2019 09:40