Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat konsultacji projektu decyzji odmawiającej zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange, OPL) polegającej na wykreśleniu z treści Oferty SOR zapisów obejmujących synchronizację Interfejsu Systemu Informatycznego z Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych w procesie realizacji zamówienia na Usługę Regulowaną OPL powiązaną z usługą przeniesienia numeru. 

W dniach 20 sierpnia – 20 września 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne odnośnie projektu decyzji administracyjnej dotyczącej rozpatrzenia wniosku Orange z dnia 26 stycznia 2017 r., w sprawie wykreślenia z Oferty SOR zapisów obejmujących synchronizację Interfejsu Systemu Informatycznego z Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych w procesie realizacji zamówienia na Usługę Regulowaną OPL powiązaną z usługą przeniesienia numeru.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko konsultacyjne złożone przez Orange z dnia 19 września 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 01.10.2018 15:45