Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.38.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości położonych w Łodzi, w tym do posadowionych na nich budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 20 czerwca – 20 lipca 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 3 lipca 2018 r. oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „ZARZEW” z dnia 20 lipca 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 20.09.2018 15:45
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2018 15:49