Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.32.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości położonych w Rzeszowie, w tym do posadowionych na nieruchomościach budynków Spółdzielni Zodiak, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 5 lipca – 6 sierpnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacje dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

1) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 20 lipca 2018 r. oraz

2) Spółdzielnię Zodiak, pismem z dnia 3 sierpnia 2018 r., które, jak ustalono z autorem, wbrew tytułowi nie ma charakteru zastrzeżonego stanowiska w rozumieniu art. 17a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 13.09.2018 12:15