Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.66.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości i budynków położonych w Koszalinie zarządzanych przez Koszalińską Spółdzielnię Mieszkaniową „Przylesie”, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 29 czerwca – 30 lipca Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 17 lipca 2018 r. oraz Koszalińską Spółdzielnię Mieszkaniową „Przylesie”, pismem z dnia 19 lipca 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 03.08.2018 14:30