Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie dotyczącej dostępu Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonych w Gdyni, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” z siedzibą w Gdyni.

W dniach 10 stycznia 2022 r. – 9 lutego 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko konsultacyjne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 18 stycznia 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 21.02.2022 12:10