Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

10 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonych w Gdyni, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” z siedzibą w Gdyni.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Orange Polska S.A. jest uprawniony do:
1)  wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków,
2) doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków, 
3) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.

Projekt decyzji zakłada również odmowę wykonania instalacji telekomunikacyjnych w części budynków objętych wnioskiem.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.59.2019”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl. Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 10.01.2022 11:50
Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2022 11:57