Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A. i Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WPS.6080.10.2023 odmawiającej zmiany „Umowy ramowej o dostępie telekomunikacyjnym i o świadczeniu usług telekomunikacyjnych TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. Nr 161000722” zawartej pomiędzy Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. i Netia S.A., w zakresie zmiany § 4. Czas trwania i rozwiązanie umowy ramowej w Części II. Tryb zawierania, zmiany i rozwiązania umowy ramowej.

W dniach 13 marca 2024 r. – 12 kwietnia 2024 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o., pismem z dnia 8 kwietnia 2024 r. i stanowisko Fundacji Open Allies, pismem z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i są obecnie przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Paulina Polecka
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 26.04.2024 11:20
Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2024 12:36