Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.129.2018, w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. do nieruchomości i budynków położonych w Poznaniu, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald" w Poznaniu, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 16 czerwca 2020 r. – 20 lipca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

  1. INEA S.A., pismem z dnia 9 lipca 2020 r.
  2. Spółdzielnię Mieszkaniową „Grunwald", pismem z dnia 16 lipca 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania.

Link do postępowania konsultacyjnego:
http://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/konsultacje-projektu-decyzji-prezesa-uke-dla-netia-s-a-,1216.html

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 24.07.2020 09:35
Data ostatniej modyfikacji: 05.08.2020 13:47