Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MULTIPLAY sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WIT.6174.4.2023 zmieniającej umowę ramową w przedmiocie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych, na potrzeby realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej, łączącej MULTIPLAY sp. z o. o. i Tauron Dystrybucja S. A.

W dniach 6 października – 6 listopada 2023 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 18 października 2023 r., stanowisko Tauron Dystrybucja S. A., pismem z dnia 30 października 2023 r. oraz stanowisko MULTIPLAY sp. z o. o., pismem z dnia 31 października 2023 r. Stanowiska zostały włączone do akt postępowania i są obecnie przedmiotem analizy, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Walczak
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 20.11.2023 09:30