Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MPC Paweł Oleksiewicz

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.77.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla MPC Paweł Oleksiewicz do nieruchomości w Kutnie przy ul. Kasztanowej w obrębie działki ewidencyjnej o numerze 31/3, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 20 sierpnia – 19 września 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 24.09.2019 10:30