Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Monika Bała F.H.U. BALMONT

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.134.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Moniki Bały prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Monika Bała F.H.U. BALMONT do nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Fatimskiej i do wznoszonych na nieruchomości budynków.

W dniach 15 lutego 2021 r. – 17 marca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez HSD Inwestycje Dominikanów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., pismem z dnia 12 marca 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 02.04.2021 15:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2021 15:30