Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Moniki Bała „Monika Bała F.H.U. BALMONT”

 

15 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Moniki Bała prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Monika Bała F.H.U. BALMONT do nieruchomości i budynków położonych w Krakowie przy ul. Fatimskiej, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Monika Bała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Bała F.H.U. BALMONT jest uprawniona do:

  1. wykorzystania istniejących instalacji telekomunikacyjnych budynków,
  2. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych budynków,
  3. korzystania z punktów styku w budynkach.

 

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.134.2020”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 15.02.2021 09:35