Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Matcom Marcin Sebastian Ziółek

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.93.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Matcom Marcin Sebastian Ziółek do nieruchomości położonych w Biskupcu znajdujących się w zarządzie Zakładu Nieruchomości Lokalowych Sp. z o.o. w Biskupcu, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 19 września 2018 r. –  19 października 2018 r.  Prezes UKE przeprowadził  postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.
  
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1. Zakład Nieruchomości Lokalowych sp. z o.o.  w Biskupcu, pismami z dnia 12 października  i 19 października 2018 r.,
2. Wspólnotę Mieszkaniową Budynku przy ul. Poznańskiej 6 w Biskupcu pismem z dnia 5 października 2018 r.,
3. Avis Mariusz Ziółkowski pismem z dnia 19 października 2018 r.,
4. PPHU Macrosat pismem z dnia 19 października 2018 r..

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i znajdą odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 02.11.2018 10:40
Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2018 10:48