Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Magazyn Fabryczny Netcom Adam Krawcewicz

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.169.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Magazyn Fabryczny Netcom Adam Krawcewicz do nieruchomości i budynku w Miliczu przy ul. Stawnej 1A-D.

W dniach 28 kwietnia 2020 r. – 28 maja 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez
1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 15 maja 2020 r.
2. Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Stawna 1A-D Milicz, pismem z dnia 19 maja 2020 r.
3. ZapNet Karol Zapart sp.j., pismem z dnia 19 maja 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 04.06.2020 14:30
Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2020 14:34