Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s.c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla KOL-NET s.c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz w Kole do nieruchomości i budynku przy ul. Przemysłowej 114 w Koninie.

W dniach 25 kwietnia 2018 r. – 25 maja 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1. Prezesa UOKiK wyrażone w piśmie z dnia 16 maja 2018 r.
2. KOL-NET s.c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz wyrażone w piśmie z dnia 7 maja 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Osoba modyfikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 06.06.2018 10:10
Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2018 10:38