Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o. 

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.49.2018 o zmianę „Umowy o wykonanie okablowania sieci internetowej i dokonania przyłączenia do Internetu na terenie posesji Piasta 13 i Słonimska 32” w zakresie usunięcia postanowień dotyczących opłat ponoszonych przez Koba sp. z o.o. za dostęp do nieruchomości i do posadowionych na niej budynków. 

W dniach 18 lipca – 17 sierpnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęły żadne stanowiska.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 24.08.2018 14:35