Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.114.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Władysława Bełzy, w tym wznoszonych na niej budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 13 stycznia 2022 r. – 12 lutego 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w tej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło:

- stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 2 lutego 2022 r.  

- stanowisko złożone przez Rogowski Development I sp. z o.o., pismem z dnia 14 lutego 2022 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jarosław Mrozik
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 04.03.2022 10:00