Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
16.07.2020 15:56 Przemysław Poznański modyfikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOBA sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
16.07.2020 12:40 Monika Bednarska-Radecka publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOBA sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji