Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOBA sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.171.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Białymstoku, w tym do budynku przy ul. Młynowej wznoszonego w ramach inwestycji „Moja Młynowa”.

W dniach 4 grudnia 2019 r. – 3 stycznia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

1) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 20 grudnia 2019 r.,
 2) Kalter Nieruchomości Projekt 12 sp. z o.o., pismem z dnia 2 stycznia 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Osoba modyfikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 09.01.2020 12:30
Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2020 14:29