Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.250.2016 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonych w Białymstoku, w tym do posadowionych na nich budynków, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Elemencik” w Białymstoku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 15 listopada 2019 r. – 16 grudnia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.
 
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska:
1.    Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 5 grudnia 2019 r.,
2.    Koba sp. z o.o., pismem z dnia 13 grudnia 2019 r.
Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Martin Stysiak
Data publikacji: 23.12.2019 15:10
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2019 15:36