Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Karol Dziecielski INTERKAR KOMPUTER- SERWIS

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.2.2020, dotyczącego zmiany „Umowy w sprawie wykonania i eksploatacji instalacji lokatorskich w zasobach mieszkaniowych SM w Redzie”, zawartej w dniu 13 października 2014 r. pomiędzy Karolem Dziecielskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą INTERKAR KOMPUTER- SERWIS Karol Dziecielski a Spółdzielnią Mieszkaniową w Redzie, zmienioną Aneksem numer 1 do umowy z dnia 13 października 2014 r. oraz decyzją Prezesa UKE DHRT.WWM.6171.68.2017.25 z dnia 22 grudnia 2017 r.

W dniach 3 listopada 2020 r. – 3 grudnia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowisko  INTERKAR KOMPUTER- SERWIS Karol Dziecielski, przekazane pismem z dnia 3 grudnia 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 18.12.2020 15:50
Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2020 15:53