Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla INTERKAR KOMPUTER- SERWIS Karol Dziecielski

3 listopada br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie wydania decyzji w zakresie zmiany „Umowy w sprawie wykonania i eksploatacji instalacji lokatorskich w zasobach mieszkaniowych SM w Redzie””, zawartej w dniu 13 października 2014 r. pomiędzy Karolem Dziecielskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą INTERKAR KOMPUTER- SERWIS Karol Dziecielski a Spółdzielnią Mieszkaniową w Redzie, zmienioną Aneksem numer 1 do umowy z dnia 13 października 2014 r. oraz decyzją Prezesa UKE DHRT.WWM.6171.68.2017.25 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji zmieniono Umowę w zakresie doprecyzowania przedmiotu umowy, uprawnień Operatora oraz zasad realizacji prac w ramach posiadanego Dostępu.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.2.2020”.  

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl. Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 03.11.2020 10:50