Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla INFO-TV-FM sp. z o.o.

28 listopada 2023 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz INFO-TV-FM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-694 MHz, dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości na mocy decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) nr DZC-WAP-5176-3/09 (60) z dnia 26 czerwca 2009 r., zmienionej decyzjami Prezesa UKE nr DZC-WAP-5176-7/09 (7) z dnia 29 września 2009 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (131) z dnia 10 grudnia 2010 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (209) z dnia 18 maja 2012 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (222) z dnia 31 maja 2012 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (237) z dnia 20 września 2012 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (257) z dnia 11 lipca 2014 r., nr DZC.WAP.5157.2.2015.10 z dnia 27 listopada 2015 r., nr DZC.WAP.514.4.2018.17 z dnia 5 kwietnia 2018 r., nr DZC.WAP.514.62.2018.37 z dnia 26 kwietnia 2019 r., nr DC.WAP.514.58.2019.11 z dnia 30 grudnia 2019 r., nr DC.WAP.514.1.2020.36 z dnia 20 maja 2020 r. oraz nr DC.WAP.514.2.2022.32 z dnia 30 czerwca 2022 r., na kolejny okres do dnia 31 grudnia 2033 r. (dalej „Projekt”).

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego.

W toku postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska konsultacyjne, złożone w wymagany sposób, przez:

  1. Panią Janinę Szwed,
  2. Pana Rafała Szweda.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Błaszczyk
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 29.12.2023 09:30