Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Idealan sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.87.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Idealan sp. z o.o. do nieruchomości i budynków położonych w Białymstoku, stanowiących zasób Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 12 lutego 2019 r. –  14 marca 2019 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez Spółdzielnię Mieszkaniową Bacieczki pismem z dnia 12 marca 2019 r. oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 4 marca 2019 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i znajdą odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 08.04.2019 10:30