Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla GECKONET sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.12.2022, o ustalenie warunków dostępu dla GECKONET sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Dr Stanisława Kryzana, w tym do posadowionego lub wznoszonego na niej budynku wielorodzinnego, w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Ostoja Spokoju”, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 13 lipca 2022 r. – 12 sierpnia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

  1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 20 lipca 2022 r.
  2. Nova Development Group sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku, pismem z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

 

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla GECKONET sp. z o.o. - Urząd Komunikacji Elektronicznej

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 30.08.2022 12:15
Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2022 13:36