Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Fiberway sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.242.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Fiberway sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Niepołomicach przy ul. Młyńskiej 18, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 29 kwietnia -  30 maja 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły następujące stanowiska konsultacyjne:

  1. stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 maja 2022 r.,
  2. stanowisko Fiberway sp. z o.o. z dnia 30 maja 2022 r.

Stanowiska zostały włączone do akt postępowania i są przedmiotem analizy Prezesa UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak-Wesołowska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 12.07.2022 12:00